مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
نگاهی به بیکاری و بهره وری نیروی کار در آمریکا
اخبار روز اقتصادی و بازرگانی
آشنایی با مفاهیم بودجه
مقدمه ای درباره توسعه اقتصادی
ارتباط بين دين و توسعه اقتصادي
عصر ما بعد توسعه
دقت کردید ؟؟
/ItMatchOnline.html
http://news.tebyan-zn.ir/
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/Voting/public_opinion/default.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/Directory/Free-Web-Submission.html
جدیدترین مطالب این بخش

اقسام معاملات
معامله نقدی؛ آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد. اگر کالایی را نقد بفروشند، خریدار ...

قوانین اقتصاد کلاسیک(2):
مزد طبیعی یا ضروری عبارت است از هزینه‌ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی ا...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   351   بازدید   
تاریخ درج مطلب  23/12/1395
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا ك در سال 1310 و همچنين آيين نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا ك تعريف شد؛ اما در هيچ يك از مواد قانوني از خلا صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا ك و نيز مواد 104 و 122 آيين نامه قانون ثبت مستفاد مي شود اين است كه خلا صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي پذيرد و همچنين صلح هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا صه اي از معاملا ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه اي از آن را به هريك از متعاملا ن داده و نسخه اي ديگر را به ضميمه لا شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي)

مسؤول اداره نيز به سرعت دستور ثبت آن را صادر مي كند تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا صه معامله، توسط متصدي دفتر املا ك به ترتيب تاريخ در دفتر ثبت خلا صه معاملا ت ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملك در دفتر املا ك ثبت گردد.(ماده 104 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املا ك)

و اما در تنظيم خلا صه معامله و ارسال و ثبت آن نكات زير بسيار حايز اهميت است:

1- تمامي دفاتر اسناد رسمي بايد داراي دفتر ثبت خلا صه معامله باشند و سردفتر مكلّف به تنظيم و ارسال خلا صه معامله است.

2- خلا صه معامله مخصوص متعاملا ن و اداره ثبت تنظيم شده و به ازاي هر ثبت و صفحه نوشته مي شود.در اين باره استفاده از كاربن و نظاير آن ممنوع است.

3- چنانچه هريك از مشخصات مندرج در خلا صه معامله نياز به اصلا ح داشته باشد، بايد با ذكر توضيح و با مهر و امضاي سردفتر انجام شود.

4- در صورتي كه معامله داراي حقوق انتفاعي همچون عمري باشد، بايد نسبت به ذكر آن در خلا صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن يا بيع شرط باشد، لا زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر در بيع شرط مي باشد گردد و در غير اين صورت نيز بايد از مهر در بيع شرط نمي باشد استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

6- سردفتر بايد دقت داشته باشد كه چنانچه اسناد رسمي فسخ يا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي رعايت گردد و در تنظيم اسناد قطعي و همچنين تنظيم خلا صه معامله به اسناد شرطي يا رهني و حتي بازداشت قبلي ملك توجه لا زم به عمل آيد تا از صدور اسناد معارض در آينده جلوگيري شود.(رأي شماره 9 شوراي عالي ثبت)

7- خلا صه معامله بايد از حيث امضاي متعاملا ن و سردفتر و دفتريار و مهر دفترخانه تكميل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

8- سردفتر بايد ظرف 5 روز خلا صه معامله را ارسال نمايد و متصدي دفتر املا ك نيز به سرعت و حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا ك اقدام كند.

9- خلا صه معامله به صورت مستقيم و توسط كارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسيد اخذ مي گردد.

10- در صورتي كه باقي مانده ملك، مورد معامله واقع شود، سند مالكيت ضمن خلا صه معامله به اداره ثبت ارسال مي گردد (بند 82 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) و نيز چنانچه معامله به وكالت صورت گرفته باشد، تصوير وكالت نامه براي ضبط در پرونده ثبتي به ضميمه ارسال مي شود.

11- ثبت خلا صه معامله در دفتر املا ك بايد به ترتيب تاريخ باشد و در اين ميان چنانچه در يك تاريخ نسبت به يك پلا ك معامله قطعي و رهني و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعايت ترتيب ثبت خلا صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظيمي الزامي است.

12- در هنگام ثبت در دفتر املا ك چنانچه انتقال راجع به تمام يا قسمتي از ملك مفروز يا مشاع باشد، متصدي دفتر املا ك ملزم به ذكر خروجي در زير ثبت ملك يا در ستون ملا حظات (با مركب قرمز) است.(بند 2 ماده 104 آيين نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دليل حجم فراوان معاملا ت، دفاتر اسناد رسمي بسياري از اين نكات را رعايت نكرده و يا در اجراي آن تسامح مي نمايند و از سوي ديگر قوانين ثبتي در مواردي نيز مجازات هايي را پيش بيني نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخير در ارسال خلا صه معاملا ت از 5 تا 50 هزار ريال جريمه مي شوند.(بند ب ماده 29 آيين نامه هاي بند 4 ماده 6 و ...قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب 1354)

همچنين چنانچه متصديان ثبت املا ك ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر املا ك ننمايند و به عبارتي تأخير يا تسامح كنند، مستوجب تعقيب اداري و كيفر خواهند بود.(ماده 104 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املا ك)

اما اين پرسش پيش مي آيد كه آيا چنين مجازات هايي مي تواند تضميني براي اجراي صحيح مقررات در اين خصوص باشد؟

به نظر مي رسد در صورت اهمال در تنظيم و ارسال خلا صه معاملا ت بايد مجازات هاي شديدتري در نظر گرفته شود.از سوي ديگر متصديان دفاتر املا ك و نيز مسؤولا ن آنها بايد علا وه بر اين كه كيفرهاي انتظامي را تحمل كنند، مطابق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 خسارت هاي متضرران را نيز جبران نمايند.

كم نيستند پرونده هايي كه در دادگاه ها و نيز هيأت هاي نظارت مطرح مي باشند و ماه ها زمان لا زم است تا بتوان سهل انگاري سردفتر يا كارمندي را در اين رابطه جبران نمود.در اين زمينه لا زم به ذكر نيست كه وفق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها كسي را كه ملك به اسم او در دفتر املا ك به ثبت رسيده يا شخصي را كه ملك مزبور به او منتقل شده و اين انتقال نيز در دفتر املا ك ثبت شده باشد را مالك مي شناسد.

به اين ترتيب اهميت خلا صه معامله و ثبت آن در دفتر املا ك بيشتر روشن مي شود.از سوي ديگر حجم بسيار نقل و انتقالا ت املا ك و نيز ازدياد جرايم ناشي از جعل اسناد رسمي مي طلبد كه جذب و به كارگيري نيروهاي كارآمد در اين بخش افزايش يابد تا واحدهاي ثبتي بتوانند با دقت و سرعت بيشتري نسبت به ثبت خلا صه معاملا ت اقدام نمايند.

بي شك استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته همانند كانادا و استراليا كه سند مالكيت در آنها يك جلدي (مانند سند خودرو) بوده و تمامي حدود و مشخصات اصلي و نقشه ملك و حتي عكس و تصوير مالك به صورت رايانه اي در سيستم مركزي ثبت شده و با هر نقل و انتقالي سند مالكيت جديد به نام خريدار تنظيم مي شود و يا بهره گيري از كارت هاي هوشمند در اين رابطه در برخي كشورها مي تواند بسيار سودمند باشد كه البته اين مهم، سرمايه گذاري فكري و مديريتي و حتي مالي بسيار زيادي را مي طلبد.

 


 منبع:www.lawnet.ir

 

منبع: rasekhoon.net

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
آرشیو های مرتبط : تسامح , معاملات ,
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

183923
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.