تاریخ : 25/11/1394

آدرس مطلب :
http://Tebyan-Zn.ir/news-papers/persian_literature/poem/religious_poems/ahlolbeyt_poems/2016/2/14/183455.html


هرچه دارد شیعه از یمن عطای زینب استواحد شعر و ادب تبیان زنجان-

 

 تبیان زنجان

هرچه دارد شیعه از یمن عطای زینب است

عاقبت خیری فقط تحت لوای زینب است

حاتم طایی اگر شهره به جود و بخشش است

صد هزاران حاتم طایی گدای زینب است

ای که میگویی که ایوب پیمبر صابر است

صد چو ایوب پیمبر خاک پای زینب است

تربت کرببلا از این جهت با ارزش است

چونکه هرجایش نشان از ردپای زینب است

مرغ دل هر روز و شب پر میزند تا مرقدش

شهر شام و زینبیه کربلای زینب است

شهر شام و گوشه ی ویرانه های سوریه

آشنا با اشک چشم و گریه های زینب است

عرشیان تا به ابد از داغ او در ماتمند

چونکه بیش از حد دنیا غصه های زینب است

سبطین


گردآوری :گروه ادبیات تبیان زنجان  

http://www.tebyan-zn.ir/persian_literature.html