مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
     
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  

حتما ببینید
احادیث حضرت محمد
امر به معروف و نهی از منکر
لینکستان وب سایت های مفید
عکس و عکاسی مقالات
لینکستان تبیان زنجان معرف وب سایت شما
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای مدظله
طبقه بندی موضوعی مطالب
فعال ترین اعضا این ماه
ارسال دعوتنامه


آیا مایلید دوستان خود را نیز دعوت به مشاهده محتوای بروز این وب سایت کنید ؟
آیا میدانید با ارسال هر دعوت نامه 5 امتیاز( به همراه 15 امتیاز رزرو) به مجموع امتیازات شما افزوده میشود ؟ 

دریافت رایگان مطالب
آیا میدانید میتوانید مقالات وب سایت را با استفاده از قدرت گوگل و بصورت روزانه در ایمیل خود دریافت و مطالعه کنید ؟؟
بیش از صد ها عنوان مطلب خواندنی را روزانه به همین راحتی و هر زمان که مایلید مطالعه کنید !
عضویت رایگان دریافت مقالات در ایمیل

برای مشاهده توضیحات بیشتر اشاره گر ماوس خود را روی هر عنوان نگه دارید . بخش مطالب روزانه اعضاء سرویس دیگری از خدمات وب سایت به اعضا میباشد که شما را قادر می سازد  مطالب و علاقه مندی های خود را در وب سایت درج نمایید .

این امکان زمینه حضور جدی شما را در دنیای مجازی اینترنت فراهم آورده و ضمن انتشار محتوای شما بنام خودتان ,  با کمک سرویس معرفی به موتور های جستجو , آنرا در  صدر جستجو ها و معرض دید هزاران کاربر روزانه  اینترنت و وب سایت قرار  دهد و کمک می کند  براحتی در جمع کاربران فعال خانواده ما قرار بگیرید .

توجه : نوشته  و مطالب این بخش دارای هویت شخصی از سوی کاربران ( ساختار وب لاگ) بوده و مسئولیت آن به عهده کاربر می باشد .
قوانین ارسال مطلب را ببینید تبیان زنجان با تایید نمایش مطالب ارسالی کاربران آنرا تایید محتوایی و قابل استناد نمی کند . مديران محتوا تنها حق اصلاح يا حذف مطالب نامربوط ( دارای مشکل فنی نمایش و ناقض قوانین ارسال مطلب هر بخش ) را دارند.

 
نوشته شده توسط ali146 با 3204 نوشته تا این لحظه
تعداد بازدید تا این لحظه : 61
     درج شده در 1314 روز و 15 ساعت و 38 دقیقه قبل
    

روز جهانی عصای سفید، روز روشن ضمی

رانی که جهان را به پویایی فرا می خوانند

 بزرگداشت روز عصای سفید یا روز جهانی روشندلان از سال 1964 میلادی همه ساله در روز 15 اکتبر در کشور های مختلف جهان مصادف با 23 مهر ماه در ایران جشن گرفته می شود؛ این جشن به پاس همت والای این عزیزان و قدردانی از کار و تلاش ثمربخش آنان در جامعه می باشد.

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین البرز و به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج: روز بیست و سوم مهر ماه، روز عصای سفید است؛ روزی که روشن دلان جهانْ طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند. در این روز روشن ضمیران فریاد می دارند: ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنیم، ما حتّی می توانیم با همین چشمان به ظاهر بسته خویش، در زلال شعور و صفای فطرت خدایی مان، جلال و جمال حضرت حق را بنگریم.
می توانیم با چشم لامسه خود با همه چیز سخن بگوییم و حتی با تأمل در گردش حکیمانه چرخ روزگار، به مهمانی همه نشانه های خلقت برویم. عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت درمی آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد.
ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺼﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮑﯽ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑه ﺸﮑﻞ اﻣﺮوزی و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل 1921 ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد، ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدنﺪ، اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑه ﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
ﭘﺲ از آن دو ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎول ﭘﺮی، رﯾﺎﺿﯿﺪان و دﮐﺘﺮ ﺟﺎﮐﻮﭘﺲ ﺗﻦ ﺑﺮوک، ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ که در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮﯾﻞ
ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮﯾﻞ در ﺳﺎل 1809 در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وی در ﺳﻦ سه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد. در ﺳﺎل 1818 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺟﻮان ﭘﺎرﯾﺲ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دایﺮ ﮐﺮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻞ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن وﯾﻮﻟﻮن و ارگ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮﯾﻞ در ﺳﺎل 1826 ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮت ﺑﺮﯾﻞ ﺑهﺨﺎﻃﺮ اﺑﺪاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی رﻣﺰی ارﺗﺶ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﺧﻂ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ روی ﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻤﺲ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻋﺒﺎرات و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ روش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
عصای سفید به عنوان پرچم استقلال نابینایان قلمداد می شود البته این ابزار حرکتی سودمند، در صورتی از کارایی برخوردار خواهد بود که نارساییهای فیزیکی محیط زندگی افراد نابینا تقلیل یابد و یا به طور کلی حذف شود؛ بنابراین علاوه بر توجه به مسائل عاطفی و احساسی، کمترین هزینه و لحاظ کردن عوامل لازم، ضروری است زمینه ای را برای تردد آسان آنان فراهم سازیم و کمک شایانی به استقلال حرکتی نابینایان بکنیم.
نگرش جامعه نسبت به روشندلان و همچنین برداشت آنها نسبت به خود که طبعا متاثر از برخورد جامعه و فرهنگ حاکم است، نقش بسیار مهمی در چگونگی تشکیل انگیزه ها، توسعه و رشد استعدادهای نابینایان دارد. بنابراین، جامعه ، مدرسه و خانواده مسئولیت خطیری را در زمینه ایجاد و تقویت انگیزه های بالنده در نابینایان برعهده دارند.


وجود الگوهای رفتاری سازنده درمقابل نابینایان نیز، نقش بسزایی در آگاهی آنان و جهت دار شدن و تحقق یافتن انگیزه های ایشان دارد.نابینایی هرگز مانع رشد و ترقی نمی شود اگر فرد نابینا خود را باور داشته باشد و بداند که می تواند با وجود نابینایی به موفقیتهای فراوانی نائل گردد.
امروز، روز جهاني عصاي سفيد است و فرصتي پیش آمده تا مجموعه مدیریت شهری کرج اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری همچنین پایگاه خبری مدیریت شهری کرج از عزيزان روشندل تجلیل و قدردانی به عمل آورد. این روز بر تمامی روشن دلان عزیز ایران اسلامی مبارک باد.


باز منتشر شده توسط ali146 در وب سایت تبیان مرکز زنجان

پیگیری نوشته های کاربر مطالب این کاربر را پیگیری کنید (بزودی)


نوشته شده توسط hamrah43 با 302 نوشته تا این لحظه
تعداد بازدید تا این لحظه : 78
     درج شده در 1326 روز و 3 ساعت و 50 دقیقه قبل
    

فردا سالروز هجرت تاریخی حضرت “امام خمینی”(ره) از عراق به پاریس (۱۳۵۷ ش) است.

 

به گزارش نبض سحر، پس از قیام مردمی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، رژیم محدودیت های بیشتری برای امام خمینی« قدس سره» و گروه های مذهبی اعمال کرد و آن گاه که امام« قدس سره »علیه تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون اعتراض نمودند، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ایشان را ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد.

سیزده سال پس از ورود حضرت امام خمینی(ره) به عراق و اقامت در نجف اشرف، به دنبال فشارهای دولت بعثی این کشور برای محدود کردن فعالیت‏های سیاسی ایشان، حضرت امام خمینی(ره)، با چند تن از نزدیکان، صبح روز ۱۲ مهر ۱۳۵۷ش به سوی کشور کویت مهاجرت کرد. ولی دولت این کشور از ورود ایشان، با وجود داشتن ویزا، جلوگیری نمود. از این رو، ساعاتی را در مرز ماندند. در ساعات پایانی این روز، مأموران مرزی عراق به امام اطلاع دادند که بازگشتشان به نجف بلامانع است. اما امام از بازگشت به نجف خودداری کردند و شب را در بصره گذرانده، تصمیم گرفتند به پاریس بروند. عراقی‏ها نیز موافقت خود را اعلام کردند. عصر روز سیزدهم مهر ۵۷، امام و همراهان به بغداد منتقل شده و روز بعد، این مهاجر بزرگ با کاروان کوچک همراهش، برای خدا، به سوی خدا و در راه خدا، هجرتی تاریخی و سرنوشت‏ساز را آغاز نمود و معظم‏له در محله “نوفل‏لوشاتو” در حومه پاریس اقامت گزید. در مدت اقامت چهارماهه امام در پاریس، نوفل لوشاتو، به مهم‏ترین مرکز خبری جهان تبدیل شده بود. حضرت امام تا چند روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در همین مکان به سر برده و ملت مسلمان ایران را در سرنگونی رژیم شاهنشاهی، رهبری می‏نمودند.

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir

پیام امام« قدس سره» هنگام عزیمت به پاریس

امام خمینی« قدس سره» هنگام هجرت به پاریس، در ضمن پیامی به ملت ایران، دلایل هجرت خویش را این چنین بیان فرمودند:

«… اکنون که من به ناچار باید ترک جوار مولا امیرالمؤمنین (علیه السلام )را نمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه جانبه اجانب و وابستگان به آنان هستید، باز نمی بینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه، ممانعت نموده اند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست. عمل به تکلیف الهی مطرح است. مصالح عالیه ی اسلام و مسلمین مطرح است. ما و شما، امروز که نهضت اسلامی به مرتبه بسیار حساسی رسیده است، مسؤول هستیم. اسلام از ما انتظار دارد. چشم جهانیان امروز به سوی شما ملت غیور دوخته شده. دولت های استفاده طلب به مطالعه ی روحیه و مقدار پشتکار ملت ما پرداخته اند. شما مردان و زنان تاریخ باید پایداری در راه کوبیدن ستمکاران و دفاع از حق را به جهانیان و نسل های آینده ثابت کنید… سربلند باد ملتی که با فداکاری خود قدم در راه پیروزی حق برداشت و سدها و موانع را یکی، پس از دیگری شکست. پیروزباد، رادمردانی که با خون خود عزت برباد رفته را باز گرفت و عظمت پایمال شده به دست سلاطین ستمگر را بازیافت.

من وقتی مطالعه ی روحیه ی مردان و زنان جوان از دست داده را می کنم، که شجاعانه در مقابل مصائب ایستادگی کرده و می کنند، برای خود احساس شرمندگی می کنم، من می بایست با مصیبت های شما قدم به قدم همراه و آنچه شما دیده اید، دیده باشم. مع الاسف، نتوانستم در بین شما باشم و آنچه شما لمس کردید، بکنم، لکن از این راه دور چشمم به شمار روشن و قلبم برای سلامتی امت اسلامی می طپد. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و کوتاه شدن دست اجانب و وابستگان آنان را مسئلت می نمایم.»

 

 

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir

انتهای پیام/


باز منتشر شده توسط hamrah43 در وب سایت تبیان مرکز زنجان
پیگیری نوشته های کاربر مطالب این کاربر را پیگیری کنید (بزودی)


نوشته شده توسط javad_m با 2539 نوشته تا این لحظه
تعداد بازدید تا این لحظه : 584
     درج شده در 1647 روز و 3 ساعت و 1 دقیقه قبل
    

 

به گزارش جام جم، امسال با نام فرهنگ و توجه به این حوزه گره خورده است و انتظار می رود که دست کم تا پایان سال فکری اساسی برای چهار فرهنگستان کشور شود تا آنها بتوانند با برنامه ریزی بهتر فعالیت کنند و همچون گذشته در حوزه های تخصصی شان جریان ساز و تاثیرگذار باشند.

قدیمی ترین مدیر فرهنگستان ها

رضا داوری اردکانی ، قدیمی ترین رئیس فرهنگستان ایران است. او که از سال 1377 سکان اداره فرهنگستان علوم را بر عهده دارد در هشت سال گذشته هیچ حکمی دریافت نکرده و بر اساس حکم های دریافتی پیشین خود بر مسند ریاست فرهنگستان علوم نشسته است. داوری چندی پیش از این سمت استعفا کرد، اما به درخواست برخی چهره های دانشگاهی و علمی استعفای خود را پس گرفت و اکنون در این فرهنگستان همچنان مشغول به کار است. این حواشی در حالی رخ داده است که زمزمه هایی مبنی بر جایگزینی محمدرضا عارف به جای داوری اردکانی شنیده می شود.

جایی برای پاسداری از زبان

غلامعلی حدادعادل گرچه در سال های دور یک بار تجربه حضور بر صندلی ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را داشته است اما دوره فعلی ریاستش از آبان سال 1387 آغاز شده است، نخستین رئیس این فرهنگستان روانشاد دکتر حسن حبیبی بود که همزمان معاون اول رئیس جمهور ایران هم بود. پس از او حدادعادل در سال 1373 بر این مسند تکیه زد اما اواخر دوران ریاستش بر این فرهنگستان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی هم انتخاب شد.

مدتی پس از انتخاب حدادعادل به ریاست مجلس، مجددا حسن حبیبی سکان هدایت فرهنگستان را در دست گرفت. اما در سال ۱۳۸۷ با توجه به شرایط جسمی حسن حبیبی و بیماری او با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، حدادعادل دوباره بر کرسی ریاست فرهنگستان تکیه زد و هنوز هم با وجود پایان حکمش در این سمت قرار دارد.

کم حاشیه ترین فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی دیگر فرهنگستانی است که آذر سال 1388 سکان آن به دکتر سیدعلیرضا مرندی واگذار شد، پیش از حضور مرندی، ایرج فاضل به مدت 19 سال عهده دار ریاست این فرهنگستان بود و هجدهم آذر ۱۳۸۸ به پیشنهاد محمود احمدی نژاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی این منصب به علیرضا مرندی سپرده شد تا او مسئولیت یکی از کم حاشیه ترین فرهنگستان های کشور را بر عهده داشته باشد، با توجه به دوران چهار ساله حکم مرندی، این فرهنگستان هم یک سالی می شود که در بلاتکلیفی به سر می برد.

دشواری های «استاد»

علی معلم دامغانی که همه او را با عنوان «استاد» می شناسند و خطابش می کنند بی تردید دشوارترین مسئولیتش را در این سال ها بر دوش داشته است، او در شرایطی پس از حدود 12 سال ریاست میرحسین موسوی، جایگزین او شد که التهابات سیاسی شرایط سختی را برای رئیس جدید ایجاد می کرد.

استاد معلم در طول حضورش در فرهنگستان هنر گرچه همواره با مشکلات اعتباری ،گرفتاری ها و حساسیت های خاص دست و پنجه نرم کرد و همین موضوع تاثیر منفی خود را به همراه داشت، اما نگذاشت ماموریت اصلی این فرهنگستان و رسالت هنری اش تحت الشعاع سیاست بازی و جریان های سطحی قرار گیرد.

ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی

در چنین شرایطی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور از تصمیم گیری های جدید برای فرهنگستان ها سخن می گوید.

محمدرضا مخبر دزفولی در گفت وگو با جام جم با اعلام پایان دوره ریاست مدیران فرهنگستان های چهارگانه از تصمیماتی خبر می دهد که بزودی در این باره اتخاذ خواهد شد.

او می گوید: موضوع فرهنگستان ها در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به آنها اعلام کرده ایم گزارشی از کارکرد خود در دوره گذشته تهیه و ارائه کنند و بعد هم نسبت به انتخاب روسای جدید اقدام خواهیم کرد.

مخبر دزفولی درباره شیوه و معیارهای انتخاب روسای فرهنگستان ها این گونه توضیح می دهد: روسای فرهنگستان ها از سوی رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شوند، سپس در این شورا صلاحیت و کارنامه آنها بررسی می شود و به تائید اعضا می رسد.


باز منتشر شده توسط javad_m در وب سایت تبیان مرکز زنجان
پیگیری نوشته های کاربر مطالب این کاربر را پیگیری کنید (بزودی)


نوشته شده توسط fardsaeid با 144683 نوشته تا این لحظه
تعداد بازدید تا این لحظه : 174
     درج شده در 1782 روز و 4 ساعت و 46 دقیقه قبل
    
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی ( 14 تیر 1393 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir ربودن ديپلمات‏ هاي ايراني در لبنان توسط صهيونيست ‏ها (1361 ش)
در چهاردهم تيرماه 1361 ش، سه ديپلمات و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در بيروت، در چهل كيلومتري شمال اين شهر در حالي كه عازم محل كار خود در سفارت ايران بودند، توسط نيروهاي حزب فالانژ لبنان ربوده شدند. در آن زمان، ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان حمله كرده بود و حزب فالانژ، همكاري ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت خطاط شهير، استاد 'ميرزا طاهر خوشنويس تبريزي' (1355 ش)
ميرزا طاهر خوشنويس فرزند عبدالرحمان، خطاط برجسته معاصر، در سال 1267 ش در خانواده‏اي روحاني در تبريز به دنيا آمد. وي تحصيلات خود را از هفت سالگي نزد پدر آغاز كرد و در محضر او به قرائت قرآن پرداخت. ميرزا طاهر سپس صرف و نحو و فقه را فرا گرفت و چون علاقه وافري به هنر خوشنويسي داشت در ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir افتتاح اولين خط اتوبوسراني شركت واحد در تهران (1335 ش)
در قرن نوزدهم ايران با توجه به چاه هاي نفت کشف شده مورد علاقه زياد روسها و اروپائي ها قرار گرفت و هر کدام با روشهاي گوناگون در ايران به دنبال اهداف اقتصادي خود بودند. اين روشها گاه نيز به صورت بررسي سرمايه گذاري آزاد انجام مي گرفت. صنعت حمل و نقل نيز جزء سرمايه گذاري آزاد محسوب ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت دكتر 'كريم سنجابي' وزير امور خارجه دولت موقت (1374 ش)
كريم سنجابي در سال 1283 ش در كرمانشاه به دنيا آمد. وي پس از پايان تحصيلات، در ايران و اروپا به استادي دانشگاه رسيد و در سال 1325 به رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي دست يافت. سنجابي پس از موضوع ملي شدن صنعت نفت و شكل‏گيري جبهه ملي، وارد اين حزب شد و در دولت دكتر مصدق به وزارت ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز قلم
«قلم»، حافظ علوم و دانش‏ها، پاسدار افکار انديشمندان، حلقه اتصال فکري عالمان و پُل ارتباطي گذشته و آينده بشر بوده، و حتي ارتباط آسمان و زمين نيز از راه لوح و قلم به دست آمد. «قلم»، انسان‏هايي را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگي مي‏کنند، پيوند مي‏دهد؛ گويي همه متفکران بشر را در ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir رحلت فقيه مجاهد و عالم بزرگ شيعه آيت ‏اللَّه 'محمدتقي نجفي اصفهاني' (1293 ش)
شيخ محمدتقي بن شيخ محمدتهراني رازي، معروف به آقا نجفي در حدود سال 1225 ش (1262 ق) در اصفهان چشم به جهان گشود. وي در زادگاه خود به تحصيل علوم ديني روي آورد و پس از حضور در درس بزرگان آن سامان به مقام عالي اجتهاد دست يافت. شيخ محمد تقي رازي، از بزرگان علماي اماميه اوايل سده چهاردهم ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir ثبت مجموعه تاريخي تخت سليمان در فهرست آثار فرهنگي ميراث جهاني يونسكو (1382 ش)
مجموعه آثار باستاني تخت سليمان در 42 كيلومتري شمال شرقي شهرستان تكاب در استان آذربايجان غربي قرار دارد. آثار باستاني اين مجموعه و درياچه جوشان آن، روي صفحهاي سنگي و طبيعي قرار گرفته كه از رسوبات آب درياچه به وجود آمده است. قدمت اين منطقه از لحاظ سكونتگاه انساني به 3 هزار سال پيش باز ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir دو قطار باری در شازند اراک به هم تصادم کردند. عده ای مقتول و عده ای مجروح شدند(1355ش)

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir ارتش پاکستان طی یک کودتا حکومت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد.(1356ش)
ژنرال محمد ضیاء الحق رهبر کودتا که رئیس ستاد ارتش پاکستان بود در سراسر این کشور حکومت نظامی برقرار کرد و مجامع ملی و ایالتی را منحل نمود. فعلاً پاکستان وسیله یک شورای نظامی سه نفری بطور موقت اداره می شود

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تظاهراتی در تهران با شرکت جمعیتی حدود 3 هزار نفر در مقابل بازار برپا شد؛ همچنین تظاهرات دیگری نیز از سوی اهالی این شهر در میدان 24 اسفند (میدان انقلاب) شکل گرفت.(1357ش)

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir حشمت الدوله والاتبار به حکومت گیلان منصوب شد (1296ش)

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری ( 7 رمضان 1435 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir وفات حضرت 'ابوطالب' عمو و حامي بزرگ پيامبراكرم در مكّه بنا به روايتي(10 بعثت)
پس از وفات عبدالمطلب جد بزرگوار پيامبر اكرم(ص) ابوطالب سرپرستي آن حضرت را به عهده گرفت و در تمام مراحل، همراه برادرزاده‏ي خود بود. ابوطالب پس از بعثت پيامبر نيز از ياري حضرت محمد(ص) دست برنداشت و در مقابل مشركان قريش مي‏ايستاد. با رحلت ابوطالب، مشركان، آزار و اذيت بيشتري به پيامبر ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تحميل ولايتعهدی به حضرت امام رضا(ع) توسط مأمون عباسي(201 ق)
دشمني خاندان اُمَوي و عباسي با اهل‏بيت از ديرباز وجود داشت. هر كدام از اين خاندان جور به نوبه‏ي خود آزار و اذيت فراواني به اهل بيت و آل علي(ع) روا داشتند و حتي از به شهادت رساندن امام معصوم ابا نمي‏كردند. وقتي مامون بر مسند قدرت نشست، از نفوذ امام رضا(ع) در ميان مردم آگاه بود و چون ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تولد 'ابن زُهره' فقيه و متكلم نامدار مسلمان(511 ق)
عِزُّالدين ابوالمكارم حمزة بن علي بن زُهرة الحسيني الحَلَبي معروف به ابن زهره، فقيه و متكلم و از دانشمندان مشهور مسلمان، در حلب از شهرهاي سوريه به دنيا آمد. او پس از تكميل تحصيلاتش در حلب و نجف، به مراتب عالي علمي دست يافت. ابن زهره در فقه، اصول، كلام و ادبيات عرب، مهارت و دانش بسيار ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تولد 'صفايي ترمذی' مورخ و شاعر قرن دهم هجري(944 ق)
سيدنظام الدين محمد معصوم صفايى ترمذي متخلص به نامي، مورخ و شاعر، در هندوستان به دنيا آمد. اجداد وي از مسلمانان ترمذ بودندو در قندهار افغانستان مي‏زيستند، اما چون پدرش به هند مهاجرت كرد، وي نيز پس از اتمام تحصيلاتش در قندهار، به گجرات هند رفت و به مناصب ديواني پرداخت. 'نامي' از دانشمندان ...

رویدادهای مهم این روز در تقویم میلادی ( 5 جولای 2014 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز ملي و استقلال 'ونزوئلا' از استعمار اسپانيا (1811م)
كشور جمهوري ونزوئلا با 912/050 كيلومتر مربع وسعت در شمال قاره امريكاي جنوبي و در همسايگي كلمبيا، برزيل و گويان واقع شده است. كاراكاس پايتخت و واحد پول آن بوليوار است. جمعيت اين كشور بيش از 24 ميليون نفر بوده كه حدود 90% مسيحي و عمدتاً كاتوليك‏اند. پيش‏بيني شده است كه جمعيت ونزوئلا ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت 'ژوزف ني‏پس' مخترع دوربين عكاسي (1833م)
نخستین بار یک دانشمند فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس (joseph Nicephore Niepce) در سال ۱۸۲6 میلادی موفق به ثبت اولین عکس تاریخ شد. او با قرار دادن یک صفحه فلزی قیر اندود در یک جعبه تاریک از جلوی پنجره تصویرپشت بام را ثبت کرد در آن زمان صفحه عکس به مدت ۸ ساعت تحت تابش نور آفتاب قرار ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تولد 'تاسي توس' نويسنده شهير رومي (50م)

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز استقلال 'الجزاير' از استعمار فرانسه (1962م)
الجزاير كشوري است در شمال قاره افريقا با وسعت 2/381/741 كيلومتر مربع كه بخش اعظم آن را صحراي افريقا تشكيل داده است. جمعيت الجزاير 31/5 ميليون نفر بوده كه حدود 80% آنها مليت عرب داشته و سياه پوست‏اند و بقيه از نژاد بربر هستند. پايتخت الجزاير شهر الجزيره نام دارد و قُسَنْطنيه، وَهْران ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز ملي و استقلال جمهوري 'كيپ وِرْد' 'دماغه سبز' از استعمار پرتغال (1975م)
كشور جمهوري كيپ ورد با بيش از 4 هزار كيلومتر مربع وسعت در غرب افريقا و در نزديكي سواحل سِنِگال و موريتاني واقع شده است. جمعيت كيپ‏ورد 428 هزار نفر بوده كه نزديك به 99% آنها پيرو آيين مسيحيت و عمدتاً كاتوليك‏اند. زبان رسمي مردم كيپ‏ورد پرتغالي و خط آنها لاتين است. اكثريت سكنه اين كشور ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir سرنگوني دولت 'ذوالفقار علي بوتو' نخست وزير پاكستان طي يك كودتاي خونين (1977م)
در پنجم ژوئيه 1977م ژنرال محمدضياءالحق رئيس ستاد ارتش پاكستان، با استفاده از شرايط بحراني كشور با يك كودتاي خونين، دولت ذوالفقار علي بوتو را سرنگون كرد و قدرت را در دست گرفت. ضياءالحق سپس سمت‏هاي نخست وزيري و رياست جمهوري را بر عهده گرفت و علاوه بر اعدام بوتو در 4 آوريل 1979م و سركوب ...


باز منتشر شده توسط fardsaeid در وب سایت تبیان مرکز زنجان
پیگیری نوشته های کاربر مطالب این کاربر را پیگیری کنید (بزودی)


نوشته شده توسط fardsaeid با 144683 نوشته تا این لحظه
تعداد بازدید تا این لحظه : 172
     درج شده در 1810 روز و 2 ساعت و 36 دقیقه قبل
    
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی ( 17 خرداد 1393 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تحريم هر گونه ارتباط با رژيم صهيونيستي از جانب 'امام خميني' (1346 ش)
در اوايل خرداد ماه سال 1346 ش، رژيم صهيونيستي اسرائيل به جنگي فراگير از زمين و هوا و دريا عليه كشورهاي همسايه فلسطين دست زد كه به نام جنگ شش روز معروف شد. حضرت امام خميني، رهبر نهضت اسلامي ملت مسلمان ايران كه همزمان با مبارزه با رژيم منحوس پهلوي و تبعيد در نجف اشرف، بر ضدّ موجوديت ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir حمله مزدوران پهلوي به مدرسه فيضيه و كشتار طلاب و فضلاي قم (1354 ش)
پس از واقعه خونين پانزدهم خرداد 1342، هر سال روحانيون و اغلب مردم متدين، به ياد شهداي اين قيام و غم دوري رهبر و مراد خويش، حضرت امام خميني(ره)، (كه در تبعيد به سر مي‏بردند) مراسم يادبودي برقرار مي‏كردند. مأموران شهرباني و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي قم هر ساله، برگزاري چنين يادبودي ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir اعلام ملي شدن بانك‏ها با تصويب شوراي انقلاب (1358 ش)
براي حفظ حقوق و سرمايه‏هاي ملي و به كارانداختن چرخ‏هاي توليدي كشور و تضمين سپرده‏ها و پس اندازهاي مردم در بانك‏ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانك‏ها و جلوگيري از انتقال غير مشروع سرمايه‏ها به خارج؛ نقش اساسي بانك‏ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت بانوي عالمه حاجيه خانم ' ربابه الهي' شاگرد بانو مجتهده امين (1359 ش)
حاجيه خانم ربابه الهي در سال 1294 ش (1335ق) در شهر اصفهان و در خانواده‏اي متدين به دنيا آمد. وي از كودكي به فراگيري علوم اسلامي پرداخت و بيشتر تحصيلات مقدماتي خود را در محضر پدرش ميرزا محمد رضا الهي كه از عالمان شهر بود، گذراند. خانم الهي مدارج بالاتر علمي را در نزد شيخ مرتضي اردكاني ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir صدور پيام امام خميني(ره) به دنبال تهاجم رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان (1361 ش)
در حالي كه عمليات‏هاي مبارزان فلسطيني بر ضد مزدوران رژيم صهيونيستي شدت مي‏گرفت و در شرايطي كه لبنان انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داشت، دولت غاصب اسرائيل با دو هدف عمده نابود كردن ماشين جنگي مقاومت فلسطين و روي كار آوردن دولتي هم پيمان و تابع اسرائيل در لبنان، مقدمات حمله به جنوب ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir شهادت حجت‏ الاسلام 'عباس شيرازی' قائم مقام سازمان تبليغات اسلامي (1364 ش)
حجت الاسلام عباس شيرازي از فضلاي مبارز حوزه علميه قم بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در پست‏هاي تبليغي خدمات ارزنده‏اي انجام داد و از دو سال قبل، در سمت قائم مقام سازمان تبليغات اسلامي مشغول انجام وظيفه بود. وي همچنين از اعضاي شوراي عالي تبليغات به شمار مي‏رفت و سرانجام در سفري ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir عمليات ايذايي ظفر يك در منطقه عملياتي جزيره مينو توسط ارتش (1364 ش)
پس از عمليات بدر در بهمن ماه 1363، جمهوري اسلامي ايران به عمليات گشتي رزمي محدود و نفوذي با استعداد يك گردان اقدام كرد. مهم‏ترين دليلي كه باعث انتخاب اين منطقه عملياتي شد، فراهم آوردن زمينه مناسب براي انجام عمليات بزرگ والفجر 8 بود. رزمندگان اسلام در جهت ايجاد زمينه براي انجام عمليات ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت سیروس صابر ، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون (1390ش)
مردی از اهالی هنر که زیر سقف همین شهر زندگی می کرد در حوالی سال ۱۳۱۹ سوار بر قطار زندگی شد پابه پای این سالها آمد و با خوب و بد روزگار ساخت. مردی از جنس مردم، نامش صابر بود و با صبوری زندگی کرد. او رفت تا نامش و یادش را با آثارش دوره کنیم. با مردان آنجلس، با مریم مقدس با پهلوانان ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir شهادت شهید حبیب ‌الله توکلی (1361ش)
شهید حبیب‌الله توکلی، سال ۱۳۴۲ش در روستای کاردگرمحله از توابع شهرستان فریدونکنار در استان مازندران در یک خانواده کم‌درآمد، اما سرشار از ایمان چشم به جهان هستی گشود. او از‌‌ همان دوران خردسالی، در دامان مادری مهربان و دل‌سوز و پدری سخت‌کوش و فداکار رشد نمود تا این‌که در سال ۱۳۴۸ش برای ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir ذوالفقار علی بوتو و همسرش وارد تهران شدند(1351ش)

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir عبدالحسین حمزاوی سفیر ایران در ژاپن شد(1351ش)

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir در شهر قم بمناسبت سوم شهدای 15 تیر 1342 مراسم و تظاهرات پرشور و تکان دهنده ای برپا شد(1354ش)
و رهبران روحانیون علیه رژیم و حکومت نطق های کوبنده ای ایراد کردند

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir مشیرالسلطنه رئیس الوزراء اعضاء کابینه را به این شرح به محمدعلی شاه معرفی کرد:(1287ش)
مشیرالسلطنه رئیس الوزراء و وزیر داخله - علاء السلطنه وزیر خارجه - مستوفی الممالک وزیر جنگ - صنیع الدوله وزیر مالیه - محتشم السلطنه وزیر عدلیه - مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف- مؤتمن الملک وزیر فوائد عامه و تجارت - مشیرالدوله وزیر علوم و اوقاف.

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری ( 9 شعبان 1435 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت فقيه عالي قدر 'قاضي ابوالقاسم ابن برّاج' (481 ق)
شيخ سعدالدين ابوالقاسم، عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز بن برّاج طرابلسي معروف به قاضي در حدود سال 400 ق در مصر به دنيا آمد. تحصيلات خود را در زادگاه و سپس در بغداد ادامه داد تا اين كه يكي از فقهاي نامدار و معتبر شيعه در عصر خويش شد. ابن بَرّاج از علم وسيع و اطلاعات شايسته در زمينه‏ي ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت 'ابن انباري' فقيه و لغت شناس مسلمان(577 ق)
ابوالبركات، كمال الدين عبدالرحمن ابن محمد، مشهور به ابن انباري، تحصيلات خود را در مدرسه‏ي نظاميه‏ي بغداد به پايان رساند و به علّت كسب مدارج عالي در علوم فقهي و ادبي، در همان مدرسه به تدريس مشغول شد. ابن انباري پس از طي مراتب علمي، به استادي دست يافت و شيخ زمانه گرديد. آنگاه آثارش ...

رویدادهای مهم این روز در تقویم میلادی ( 7 ژوئن 2014 )

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir مرگ 'هنري ميلر' نويسنده معروف امريكايي (1980م)
هنري ميلر نويسنده امريكايى در 22 دسامبر 1891م در نيويورك به دنيا آمد و دوران كودكي پر هياهويى را پشت سر گذاشت. وي درس‏هاي كالج را نيمه كاره رها كرد و چند سالي از عمرش را در اروپا به كارهاي گوناگون گذراند. ميلر در سال 1923م كتابي نسبتاً قطور به نام پيام‏آور عجيب نوشت كه اثري مبتذل ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز استقلال 'واتيكان' از ايتاليا (1929م)
واتيكان كوچك‏ترين كشور مستقل دنيا و در عين حال يكي از با نفوذترين قدرت‏هاي معنوي جهان به شمار مي‏آيد. دولت - شهر واتيكان با انعقاد قرار داد لاتْران ميان واتيكان و ايتاليا، رسماً استقلال يافت. واتيكان تا قبل از نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي، بخش كوچكي از مملكت ايتاليايى پاپ يا ممالك كليسا ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir برگزاري نخستين انتخابات آزاد اندونزي پس از 35 سال استبداد (1999م)
كشور اندونزي بعد از جنگ جهاني دوم، در سال 1945م استقلال خود را اعلام نمود، اما در 28 دسامبر 1949م به استقلال كامل دست يافت و دكتر احمد سوكارنو كه از رهبران استقلال طلب در جريان حاكميت هلندي‏ها بود، به رياست جمهوري رسيد. اما در سال 1965م ژنرال سوهارْتو با كودتايى خونين روي كار آمد ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir روز مقدس مسيحيان و عيد گل‏ريزان به مناسبت نزول روح‏القدس بر حواريون
طبق آئین مسیحی، عید گلریزان یادبود نزول روح مقدس به زمین است. عید گلریزان در اصل نشانه پایان هفت هفته جشن عید پاک بوده است. در عید گلریزان، طبق سنتی دیرینه، مردم زود از خواب بیدار می شوند تا «رقص» خورشید را نظاره کنند، و بسیاری از مردم، غذای خود را در پیک نیک عید گلریزان در جنگل صرف ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir درگذشت 'يوهان هولْدِرْلين' اديب و شاعر برجسته آلماني (1843م)
يوهان كريستين فريدريش هولْدِرْلين، شاعر آلماني، در بیستم مارس 1770م به دنيا آمد و پس از تحصيلات دبيرستاني، به تحصيل در رشته علوم الهي پرداخت. وي پس از چهار سال علم‏آموزي در اين رشته، از مدرسه بيرون آمد در حالي كه در وجودش عرفان و الوهيتي آميخته با احساسي مربوط به عالم انسانيت و عالم ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تولد لیام نیسن (1952) بازیگر ایرلندی
لیام نیسن در ایرلند شمالی متولد شد. جالب است بدانید که او ابتدا به عنوان راننده لیفتراک برای آلک گینس کار می کرد. پس از آن وی شغلهای زیادی را تجربه کرد. شغلهایی نظیر راننده تریلی ، دستیار معمار و یک مشت زن آماتور. نیسن در سال 1976 به گروه تئاتر Belfast Lyric پیوست و اولین بازیگری ...

تبیان زنجان www.tebyan-zn.ir تولد چارلز مکینتاش از بنیانگذاران مکتب گرافیک گلاسکو( 1868 م)
دانشکده هنر گلاسکو این بنا توسط چارلز رنی مکینتاش طراحی شد و در ابتدا به معرفی مختصر ود می پردازیم. تاثیرات اورتا و ون ده ولده و پیروان مکتب وین در انگلیس به سردی مورد استقبال قرار گرفت اما در گلاسکو گروه 4 در دانشکده هنر گلاسکو این تاثیرات را در آثارشان نمایان کردند. مکینتاش- مک ...


باز منتشر شده توسط fardsaeid در وب سایت تبیان مرکز زنجان
پیگیری نوشته های کاربر مطالب این کاربر را پیگیری کنید (بزودی)


 مشاهده اولین صفحه  مشاهده صفحه قبلی 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10  مشاهده صفحه بعدی  مشاهده صفحه آخر

توجه : مدیریت وب سایت در صورت دریافت مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح نسبت تغییر در محتوای  ارسالی کاربران و یا مراحل قانونی اعلام شده اقدام خواهد نمود.
تبیان زنجان با تایید نمایش مطالب ارسالی کاربران آنرا تایید محتوایی و قابل استناد نمی کند . مديران محتوا تنها حق اصلاح يا حذف مطالب نامربوط ( دارای مشکل فنی نمایش و ناقض قوانین ارسال مطلب هر بخش ) را دارند.
© 2004- Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.